Υδατοστεγάνωση με το PERASIL PU ULTRA

Το κτίριο Michael Kyprianou αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγρασίας που επιλύθηκαν με την εφαρμογή του συστήματος Perasil Pu ULtra

Κοινοποίηση:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Προτεινόμενα άρθρα